VESTA ARCHITECTURE
Studio

Genomförande och bygguppföljning

Säkerställa framgång genom projektövervakning.

Om du funderar på att bygga eller renovera en fastighet i Spanien har du förmodligen frågor om övervakning och hantering av byggverksamhet.

Vi har samlat de viktigaste vanligt förekommande frågorna för att erbjuda förtydliganden.

Klicka nedan på frågorna för att se svaren och tveka inte att kontakta oss för att fråga om ditt specifika fall.

För mindre renoveringar är det generellt inte krav på att ha en ansvarig arkitekt för att övervaka byggnationen. Det betyder bara att ni inte behöver ha en underskrift av en arkitekt men det kan ändå vara en bra idé att anlita en arkitekt även för mindre arbeten.

När vi pratar om större byggnationer eller renoveringar så är det alltid lagkrav på att anlita en arkitekt. Arkitekten kommer att designa och utarbeta all dokumentation för projektet (inkluderat struktur, installationer, material och budget) samt kontrollera att allt görs enligt projektplanen. Arkitekten är byggansvarig ”Director de Obra”.

Det är viktigt att veta att arkitekten kontrollerar att bygget sker enligt projektplanen men är inte ansvarigt om t.ex. byggbolaget har förseningar eller andra problem som kan uppstå under bygget.

För större arbeten är det ett krav på att även anlita en ”teknisk arkitekt”/byggingenjör ”arquitecto técnico” / ”aparejador” på Spanska. Denne kommer att vara tekniskt ansvar för utförande “Director de Ejecución de la Obra”.

För att ha en generell idé, termen ”Director de Obra” hänförs till personen (arkitekten) som är ansvarig för att kontrollera bygget: att de tekniska, estetiken, urbana och miljöaspekterna följer bygglovet som har givits. Denne kommer se till att alla regler och byggplanen följs.

Termen ”Director de la Ejecución de la Obra” hänförs till personen (tekniska arkitekten) som utför byggledning på plats, dvs. att övervaka och kontrollera att konstruktören utför arbetet enligt vad som föreskrivits av arkitekten.

Ja, när du anställer yrkespersoner för arbetskontrollen, leta efter arkitekter och tekniska arkitekter registrerade hos relevanta spanska yrkesorganisationer.

Certifiering och medlemskap i dessa organisationer visar deras kompetens och överensstämmelse med branschstandarder.

Medan ”kontroll av arbetena” utförd av arkitekten och den tekniske arkitekten säkerställer att konstruktionen överensstämmer med projektet och därigenom uppfyller byggnormer och stadsplaneringsnormer innebär det inte nödvändigtvis fullständig projektledning.

Vi kan erbjuda ytterligare hjälp, såsom materialval, samordning av olika involverade företag, processkontroll, osv. Det är dock viktigt att notera att dessa uppgifter går utöver den strikta definitionen av ”kontroll av arbetena” och representerar tilläggstjänster för ett mer heltäckande projektledningsperspektiv.

Dessa extra uppgifter är kanske inte alltid nödvändiga, men vi erbjuder en komplett service för att lindra eventuella bekymmer och säkerställa en sömlös process, där vi hanterar allt från början till slut.

Arkitekten fokuserar på designaspekter, estetik och övergripande vision, medan den tekniska arkitekten säkerställer den tekniska överensstämmelsen med konstruktionen enligt planer och regler. Tillsammans ger de omfattande övervakning.

Regelbundna inspektioner under hela byggprocessen är avgörande. Vissa milstolpar, som grundläggning, strukturella och avslutande faser, kräver ofta mer detaljerad granskning för att säkerställa efterlevnad av planer och kvalitetsstandarder.

Arkitekten och den tekniska arkitekten arbetar tillsammans för att utvärdera påverkan, föreslå lösningar och söka nödvändiga godkännanden. Att lösa avvikelser snabbt är avgörande för att bibehålla projektets integritet.

Utmaningar kan inkludera oväntade förhållanden på arbetsplatsen eller förändringar i projektomfattningen. Öppen kommunikation, regelbundna möten på plats och proaktiv problemlösning är avgörande för att övervinna utmaningar. Flexibilitet och anpassningsförmåga är essentiella egenskaper.

Renoveringar innebär ofta unika utmaningar på grund av befintliga strukturer. Arbetskontrollen vid renoveringar kräver en detaljerad förståelse för den ursprungliga konstruktionen, efterlevnad av bevarandeguidelines och hantering av oväntade problem som kan uppstå under renoveringsprocessen.