VESTA ARCHITECTURE
Studio

Tillståndsfrågor och bygglov

Förstå kraven för att bygga eller renovera ditt hem.

Att få insikter i de nödvändiga tillstånden är avgörande.

Upptäck information om licens typer, dokumentationskrav, väntetider för tillstånd med mera.

Vi har sammanställt viktiga överväganden för din förståelse. Klicka nedan på frågorna för att se svaren.

Beroende på storleken av ditt bygge kommer ni behöva en typ av bygglov eller annan. För att summera så behövs ett tillstånd för mindre arbeten ”Obra menor” eller för större arbeten ”Obra Mayor”. Varje kommunhus har egna processer och formalia så för att vara säker kan ni fråga oss om ert specifika fall och vi hjälper er. En vän som gjort en renovering i grannkommunen har kanske andra lagkrav än vad som gäller för er.

Tänk också på att konstruktörer i Spanien har inget som helst ansvar för en byggnation, dvs. om ni ber en konstruktör bygga en våning till så kan de komma att säga ”inga problem!” medan det är ni som har ansvaret ifall det är lagligt att bygga en till våning eller inte.

Det är inte heller säkert att man får göra en renovering bara för att din granne har gjort det. Det kan antingen vara så att din granne inte ansökt om bygglov och riskerar dels rivning samt höga böter eller så har detta gjorts för flera år sedan när andra regler gällde. Det är vanligt att polisen knackar på när de ser ett bygge för att fråga om bygglov vilket är mycket vanligare än i Sverige.

Vid varje bygge behöver man informera kommunen. Storleken och typen av bygget avgör om ni behöver tillstånd för Obra Menor eller Obra Mayor och ibland finns det även mellanting. För båda tillstånden kommer ni behöva skicka in olika dokument till kommunen.

Mindre arbeten: De anses vara mindre komplexa rent tekniskt. De påverkar inte den arkitektoniska konfigurationen eller viktiga strukturella element i huset (t.ex. bärande väggar, fönster). De är generellt arbeten som inte kräver ett tekniskt projekt enligt bygglagarna.

Större arbeten: De är mer tekniskt komplexa och det är krav på att skicka in ett tekniskt projekt som behöver godkännas av kommunen.

Det är viktigt att notera att det finns specifika fall där processen kan påskyndas, och det finns möjlighet att begära en typ av licens som ligger mellan större och mindre arbeten. För en tydlig förståelse av vilken licens som gäller för ditt fall, kontakta oss gärna så hjälper vi dig.

Den nödvändiga dokumentationen kan variera beroende på projektets komplexitet och typ, men inkluderar vanligtvis detaljerade projektritningar, tekniska rapporter och olika formulär.

Det är rådligt att samarbeta med en arkitekt för att vägleda dig genom den specifika dokumentationen som krävs för ditt projekt i enlighet med lokala regelverk.

För att få bygglov kommer ni behöva betala en skatt till kommunen. Denna skatt skiljer sig mellan varje kommun men det är alltid en procentsats av byggbudgeten ”PEM – Presupuesto de Ejecución Material på spanska”). Det är byggbudget för materialen och arbetet som är nödvändigt för att slutföra projektet. Det baseras på standardenheter vilket innebär t.ex. att om ni väljer vattenkranar av guld istället för rostfritt stål så påverkas inte den officiella byggbudgeten eller skatten. Det gör dock att ett större arbete innebär alltid en högre skatt än mindre arbeten då det är proportionerligt till officiella byggbudgeten (kvadratmeter etc).

Ni behöver ta hänsyn till två typer av avgifter.

– Avgift för bygglov. Det tas ut för att övervaka projektet med hänsyn till kommunala regler.

– Skatt på konstruktioner, installationer och byggen. 

För att få bygglovet behöver en deposition göras för att garantera utbyte av allmänna ytor som kan påverkas av bygger. T.ex. om en tung lastbil skadar vägen utanför huset och för att garantera hantering av sopor från byggnation och rivning.

Varje kommunhus har egna regler för hur man ansöker om bygglov samt tidsplanen. Om ni har frågor om bygglov så hör gärna av er till oss så hjälper vi er med just er specifika kommun.

Generellt är det snabbare att få tillstånd för Obra Menor, ibland behöver man bara skicka in ansökan till kommunen för att man ska få påbörja bygget.

För Obra Mayor kan det ta längre tid. Det beror på att kommunen behöver kontrollera projektplanen, dvs. se över alla ritningar och planer så att de uppfyller lagkrav. Det tar tid för olika handläggare inom kommunen att kontrollera alla aspekter och hur snabbt det går beror även på vilka andra projekt de håller på kontrollerar för stunden. Det är därför väldigt svårt att uppskatta hur länge ett tillstånd tar och hos vissa kommuner går detta snabbare än hos andra.

För att vara realistisk så tar det ofta månader och om du funderar på att göra ett Obra Mayor så är det viktigt att skicka in all dokumentation vid rätt tillfälle för att undvika förseningar. Vid sommarledigheter, jul etc kan det ta längre tid än vanligt då arbetet hos kommunen kan stoppas eller gå långsamt.

Ja, renoveringen av ett kök betraktas som mindre arbeten. För projekt av liten omfattning som detta är det nödvändigt att informera stadshuset och betala de relevanta avgifterna, men du behöver inte vänta på deras svar för att fortsätta med arbetet.

När ni har fått tillståndet så kan bygget påbörjar, oftast gäller tillståndet en specifik period, t.ex. ett år.

Om man inte påbörjar renoveringen efter att man fått tillstånd och arbetet har inte slutförts inom tidsgränsen så finns möjlighet att begära en förlängning av tillståndet. Om det trots förlängningen inte har slutförts kan tillståndet dras tillbaka och man förlorar rätten att fortsätta utan att begära helt nytt tillstånd.

Att påbörja konstruktion utan de nödvändiga tillstånden kan leda till juridiska konsekvenser, inklusive böter och potentiell stopp för byggprojektet. Det är avgörande att skaffa alla nödvändiga tillstånd innan du påbörjar några byggaktiviteter för att säkerställa efterlevnad av lokala föreskrifter.

Eventuella ändringar i det godkända projektet kräver vanligtvis ytterligare godkännanden. Det är avgörande att konsultera med oss innan du gör några ändringar för att säkerställa efterlevnad av föreskrifter och för att få nödvändiga godkännanden för ändringarna.

En First Occupacion License ges av kommunen. Det har som syfte att bevisa att huset byggts enligt projektplanen som varit grunden för bygglovet.

Det ges när projektet är klart och bekräfter att allt gjorts i enlighet med byggnormer, bygglagar samt de miljöregler som gäller.

Det finns även en avgift för att erhålla denna licens.

Tveka inte att kontakta oss och fråga om några specifika bekymmer eller detaljer relaterade till ditt bygg- eller renoveringsprojekt.