Tillståndsfrågor och bygglov
Om du har funderat på att bygga nytt eller renovera i Spanien så är du nog intresserad av att veta vilka tillstånd du kan tänkas behöva ha på plats.

Vi har sammanfattat de vanligaste frågorna kring nödvändiga tillstånd beroende på typ av konstruktion.
För varje unikt fall så hjälper vi dig genom processen, tveka inte att höra av dig till oss för att berätta mer om ditt projekt eller idé.
Behöver jag byggtillstånd (Licencia de Obras)?
Beroende på storleken av ditt bygge kommer ni behöva en typ av bygglov eller annan. För att summera så behövs ett tillstånd för mindre arbeten ”Obra menor” eller för större arbeten ”Obra Mayor”. Varje kommunhus har egna processer och formalia så för att vara säker kan ni fråga oss om ert specifika fall och vi hjälper er. En vän som gjort en renovering i grannkommunen har kanske andra lagkrav än vad som gäller för er.

Tänk också på att konstruktörer i Spanien har inget som helst ansvar för en byggnation, dvs. om ni ber en konstruktör bygga en våning till så kan de komma att säga ”inga problem!” medan det är ni som har ansvaret ifall det är lagligt att bygga en till våning eller inte.

Det är inte heller säkert att man får göra en renovering bara för att din granne har gjort det. Det kan antingen vara så att din granne inte ansökt om bygglov och riskerar dels rivning samt höga böter eller så har detta gjorts för flera år sedan när andra regler gällde. Det är vanligt att polisen knackar på när de ser ett bygge för att fråga om bygglov vilket är mycket vanligare än i Sverige.

Behöver man informera stadshuset om alla typer av arbeten?
Vid varje bygge behöver man informera kommunen. Storleken och typen av bygget avgör om ni behöver tillstånd för Obra Menor eller Obra Mayor och ibland finns det även mellanting. För båda tillstånden kommer ni behöva skicka in olika dokument till kommunen
Vad är det för skillnad på Mindre arbeten (Obra menor) och Större arbeten (Obra mayor)?
Obra menor /mindre arbeten. De anses vara mindre komplexa rent tekniskt. De påverkar inte den arkitektoniska konfigurationen eller viktiga strukturella element i huset (t.ex. bärande väggar, fönster). De är generellt arbeten som inte kräver ett tekniskt projekt enligt bygglagarna.

Obra Mayor / större arbeten. De är mer tekniskt komplexa och det är krav på att skicka in ett tekniskt projekt som behöver godkännas av kommunen.
Behöver jag betala kommunen och hur mycket?
För att få bygglov kommer ni behöva betala en skatt till kommunen. Denna skatt skiljer sig mellan varje kommun men det är alltid en procentsats av byggbudgeten ”PEM – Presupuesto de Ejecución Material på spanska”). Det är byggbudget för materialen och arbetet som är nödvändigt för att slutföra projektet. Det baseras på standardenheter vilket innebär t.ex. att om ni väljer vattenkranar av guld istället för rostfritt stål så påverkas inte den officiella byggbudgeten eller skatten. Det gör dock att ett större arbete innebär alltid en högre skatt än mindre arbeten då det är proportionerligt till officiella byggbudgeten (kvadratmeter etc).

Ni behöver ta hänsyn till två typer av avgifter.

- Avgift för bygglov. Det tas ut för att övervaka projektet med hänsyn till kommunala regler.

- Skatt på konstruktioner, installationer och byggen. Det är ett byggliv som behövs för att starta projektet. För att få bygglovet behöver en deposition göras för att garantera utbyte av allmänna ytor som kan påverkas av bygger. T.ex. om en tung lastbil skadar vägen utanför huset och för att garantera hantering av sopor från byggnation och rivning.
Hur länge behöver jag vänta med att börja bygga efter att jag ansökt om tillstånd?
Varje kommunhus har egna regler för hur man ansöker om bygglov samt tidsplanen. Om ni har frågor om bygglov så hör gärna av er till oss så hjälper vi er med just er specifika kommun.

Generellt är det snabbare att få tillstånd för Obra Menor, ibland behöver man bara skicka in ansökan till kommunen för att man ska få påbörja bygget.

För Obra Mayor kan det ta längre tid. Det beror på att kommunen behöver kontrollera projektplanen, dvs. se över alla ritningar och planer så att de uppfyller lagkrav. Det tar tid för olika handläggare inom kommunen att kontrollera alla aspekter och hur snabbt det går beror även på vilka andra projekt de håller på kontrollerar för stunden. Det är därför väldigt svårt att uppskatta hur länge ett tillstånd tar och hos vissa kommuner går detta snabbare än hos andra.

För att vara realistisk så tar det ofta månader och om du funderar på att göra ett Obra Mayor så är det viktigt att skicka in all dokumentation vid rätt tillfälle för att undvika förseningar. Vid sommarledigheter, jul etc kan det ta längre tid än vanligt då arbetet hos kommunen kan stoppas eller gå långsamt.

Jag vill bara bygga om köket, behöver jag alla dessa tillstånd?
En köksrenovering avser ofta ett Obra Menor. Det beror på vilken kommun det gäller och det är nödvändigt ansöka om tillstånd för att få börja renoveringen.
Har jag begränsat med tid att slutföra projektet efter att jag fått mitt tillstånd?
När ni har fått tillståndet så kan bygget påbörjar, oftast gäller tillståndet en specifik period, t.ex. ett år.

Om man inte påbörjar renoveringen efter att man fått tillstånd och arbetet har inte slutförts inom tidsgränsen så finns möjlighet att begära en förlängning av tillståndet. Om det trots förlängningen inte har slutförts kan tillståndet dras tillbaka och man förlorar rätten att fortsätta utan att begära helt nytt tillstånd.
Vad är Licence of First Occupation (Licencia de Primera Ocupación)?
En First Occupacion License ges av kommunen. Det har som syfte att bevisa att huset byggts enligt projektplanen som varit grunden för bygglovet. Det ges när projektet är klart och bekräfter att allt gjorts i enlighet med byggnormer, bygglagar samt de miljöregler som gäller.
Behöver jag ha alltid ansöka om Licence of First Occupation?
Licence of First Occupation behövs när bygget anses vara Obra Mayor. Det beror på att man anser att det gäller ett större tekniskt projekt som är mer komplext och att det är krav på att skicka in ett officiellt projektplan som utarbetas av arkitekten.
Har du några frågor?
Kontakta oss