VESTA ARCHITECTURE
Studio

Byggprocessen

Bygga ditt drömhem på Costa del Sol: En guide till framgång.

Om du har funderat på att bygga ett hus i Spanien eller renovera en existerande så har du säkert många frågor om hur byggprocessen fungerar: tidsåtgång, kostnader, personer och dokument som behöver tas hänsyn till.
Varje byggnation har sina egna steg att följa. Vi har summerat de vanligaste och viktigaste faktorerna att ta hänsyn till när man bygger i Spanien.

Hur du får ditt hem i 10 steg:​

1. Vi träffas och går igenom era tankar, behov och drömmar. Det går bra att ses på plats eller online via t.ex. Google Meet om ni befinner er i Sverige.


2. Vi tar fram ett kostnads estimat och en offert baserat på det vi pratat om.


3. Vi går igenom möjligheterna att förverkliga era idéer och skapar ofta något utöver det ni trodde var möjligt från början. Vi förädlar er idé och gör verklighet av det.


4. Vi förbereder projektet och gör en konstruktionsbudget. Under denna process tar vi kontakt övriga leverantörer som behövs, t.ex. byggherrar, byggnadsingenjörer etc. Vi hjälper er hitta de leverantörer som behövs och kan hjälpa er med språket ifall det behövs. Det är ni som sedan väljer de övriga leverantörer ni vill anlita och sluta kontrakt med.


5. När projektet är klart behöver det skickas in till “Colegio de Arquitectos” som är ett branchorgan som måste godkänna alla nya byggprojekt i Spanien. De kommer att gå igenom alla detaljer i projektet och ge sitt godkännande.


6. Vi tar in offerter from byggbolag. Vi hjälper er välja mellan olika leverantörer men det är alltid ni som väljer vem ni vill anlita.


7. Vi hjälper er ansöka om bygglov från kommunen och när ni betalt byggskatterna kan bygget påbörjas.


8. När byggnationen sker kommer vi att kontrollera att allt går enligt plan. Det kan vara skönt att veta att någon finns på plats att övervaka konstruktören när ni själva är i Sverige


9. När bygget är klart kommer vi att skicka slutlig dokumentation till kommunen. Med dessa dokument kommer en arkitekt från kommun att besöka ert hus och kontrollera slutresultatet. Det är nu ni får ert ”Licence of First Occupation” vilket är en typ av certifikat att huset är färdigställt och får tas i bruk. Med denna licens kan ni registrera huset i fastighetsregistret.


10. Ni är färdiga för att flytta in!

Vilka andra tjänster behöver jag?

Det finns en del andra tjänster relaterat till nybyggnation som ni behöver ta hänsyn till. Ni kanske behöver en del av dessa, alla eller inga av dem i just ert projekt.

Topografisk studie

En topografisk undersökning utförs av en topograf. Topografen gör en exakt ritning av tomten i skala med dess höjdskillnader.

Med hjälp av detta kan man se hur mycket jord som behöver förflyttas, om man behöver gräva etc. Det är inte alltid det behövs men kan vara krav om tomten har en sluttning eller är ojämn.

Geoteknisk studie

En geoteknisk rapport inkluderar: plats och ytförhållanden, undersökningsdata av underliggande yta, tolkning och analys av datan.

Det ger oss information om karaktären av marken på tomten och hjälper oss att räkna ut adekvat grundstruktur.

Tioårs-försäkring

En tioårs-försäkring är konstruktionsgarantiförsäkring som gäller i tio år som namnet antyder. Under denna tid täcks materiella skador pga. felaktigheter i cementering eller strukturen som kan påverka stabiliteten av byggnaden.

Om du själv vill bygga ditt hus och har inga planer på att sälja det är du inte skyldig att anlita en tioårsförsäkring men om du vill sälja bostaden inom 10 år från bygget slutfördes är det krav på att teckna denna försäkring.

Tekniskt kontrollorgan

(Organismo de Control Técnico på Spanska)
Det är ett externt bolag som är ansvarigt för att överse och kontrollera kvaliten av byggnationen.
- De informerar försäkringsbolaget för Tioårsförsäkringen. På det sätt kan de verifiera att riskerna som tacks I försäkringen är inom normala värden.
- Det är ett garanti för ägaren och även framtida ägare ifall ni väljer att sälja bostaden.

Kontroll av material

Det finns laboratorier där man kontrollerar de material som används i bygget.

Att utföra adekvat kvalitetskontroll av materialen som används kan vara tvingande av lag och är ytterst viktigt för att garantera soliditeten och säkerheten i konstruktionen.

Andra särskilda aspekter

Om du vill ha någon speciell typ av installation eller om du vill bygga ditt hus i en del av staden under arkeologiskt skydd, kommer du att behöva ytterligare tjänster.

För den här typen av specifika frågor uppmanar vi dig att kontakta oss, och vi kommer att hjälpa dig.

För varje specifikt fall kan vi vägleda dig genom processen, så tveka inte att kontakta oss för att fråga om ditt projekt eller idé.